Bus Timetable

Enquiry Numbers Bus
Takkar Bazzar Bus Stand (C.B.S- New) 2309308
Mahamarg Bus Station 2309309
Central Bus Station (C.B.S-Old) 2309310
Nimani Bus Station 2512761
Nashik Road Bus Station 2465304
Devlali Camp Bus Station 2491282
Path Distance  (km.) Departing Time Arriving Time
Belgaon 563.4 18.00  17
17
Gargoti 507.3 8.30       7
7
Miraj 464.3 10.3 7
Kolhapur 352.6 11.30, 17.15, 20.00  09.00, 17.15, 19.30
Sangali 452.3 7 10
Islampur 411.2 19 20
Gondawale 373.4 8.45 15
Mahabaleshwar 336.4 5.45 8.15
Satara 324 9 15
Faltan 323.4 6 9.3
Saswad 250 6.30, 16.00 09.00, 18.00
Bhor 272 9 16
Pune 209 After Each Half an Hour       After Each Half an Hour      
from 5.30 am to 21.30 pm  from 5.30 am to 21.30 pm 
Vijapur 522 5.3 5.3
Latur 452.8 6 7
Parali 409.1 6 10.45
Solapur 404.4      6.30, 7.45, 11.00, 19.30,  20.00 6.30, 7.30, 8.45, 19.30, 21.00
398.5
Tuljapur 407.3      8.00, 20.30 8.30, 19.15
399.8
Osmanabad 398.5 1.30, 10.00 11.15, 13.00
Pandharpur 359 7.00, 9.30 9.00, 11.30
Barshi 352.1 5.3 10.3
Bid 321.1 8.45 8.3
Baramati 298.3 6.45 12
Jamkhed 248.3 7 11.3
Shrigonda 233.7 08.30, 15.00 6.30, 8.30
Shirur 218.6 15.3 8
Parner 208.3 06.00, 6.30, 9.15, 9.45, 12.30, 12.45, 13.00, 16.45 6.00, 6.45, 9.00, 14.30, 15.00, 16.45, 17.30
Nagar 171.7 10.30, 11.30, 14.00,14.15,     5.30, 6.00, 7.00, 7.15, 7.30,  8.30, 9.15, 10.00, 10.30, 11.15,13.00, 15.30
14.30, 15.00, 15.45,16.00,    
16.15, 17.15, 18.00, 19.00
Mumbai 182.1  00.45,1.00, 1.30, 145, 2.00,2.15, 2.45,3.30, 3.45,4.30,  0.30, 1.00, 6.30,7.15, 7.30,    
5.00, 7.00,  8.30, 9.00, 9.30,11.30, 12.00, 
8.30,8.45,  12.45, 14.30,
10.00, 10.30, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15,3.30,   
13.45,14.00, 14.15, 14.45, 16.30,17.15,  15.00, 15.30, 
18.45, 19.15, 21.15,21.30, 22.30,   16.00,16.30,17.00,
13.30, 23.45   
  17.45,18.00, 
  18.30,19.00,19.30,
   
  20.00, 20.30 
  21.00, 21.30,
   
  22.00, 22.30
Dadar 176.6 01.15, 06.30,  7.30, 08.00, 09.45,11.00, 11.30, 12.15, 13.00, 13.15,    0.35, 6.00, 6.30,08.15, 09.15,    
14.15, 15.00, 15.15, 15.30, 16.30,17.00, 17.30, 17.45, 18.00, 18.45,    11.00,11.30,12.15, 13.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 22.30 14.00,16.00, 18.30, 19.30, 19.45, 
  20.45,21.30, 22.00, 22.30, 23.00,   
  23.30 
Parel 176.6 00.35, 1.00, 1.30, 1.45, 3.15, 4.00,11.30, 12.45, 13.15, 13.30, 14.45,    6.15, 6.45, 7.30, 10.30, 16.30,   
15.15, 17.45, 20.00  18.00,19.20, 19.30, 20.00,   
  21.15, 21.30, 22.30
Ratnagiri 494.1 16.3 19.3
Mahad 314.3 9 9
Alibag 245 7.3 14
Pen 217 06.30,14.45 08.30, 13.30
Arnala 196,7 13.30, 14.15 05.30, 10.00
Wasai 190.2 14.00, 17.15 7.00, 8.30
Panwel 183.5 11.30, 12.45, 13.15, 14.15 7.00, 9.15
Borivali 179.8 12.45, 14.15, 14.45 8
Washi 174.7 11.30, 23.30 7.3
Kurla 166.8 1.00, 4.00, 11.15, 20.30 6.00, 19.15
Dombivali 158.8 1.00, 11.00, 13.15, 16.15, 17 5.30, 5.45, 7.30, 13.30, 19.15
Thane 150.2 1.45, 9.45, 10.00, 13.00, 13.30,13.45, 15.45,16.00, 16.15, 16.30,    5.15, 6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.15, 15.00, 21.00, 23.30
17.45, 18.15, 23.00
Kalyan 147.1 12.15, 9.15, 11.15, 12.30, 14.15,14.30, 15.00, 16.15, 16.30, 17.00     00.30, 6.00, 7.00, 8.00, 8.30, 15.00, 19.15, 23.30
17.15, 20.45
Vittalwadi 152.8 12.00, 14.15, 16.00, 18.00 7.00, 15.00
Nalasopara 187.5 13.3 15.30,
Oran   11.00, 12.30, 15.15 8.30, 9.00
Wada 120.4 11.3 13.3
Jawahar 120 9.30, 12.00  
Bhiwandi 131 2.45, 16.30 2.00, 7.00
Paithan 123.8 14.3 7
Pathardi 215.2 6.15, 7.15, 13.15, 15.00 9.00, 13.00, 14.30
Shegaon 193.9 8.00, 13.30, 16.30 7.30, 10.30, 15.30
Shinganapur 163.5 6.45, 8.45 14.00, 14.25
Newasa 154.8 8.30, 11.30, 12.15, 13.45,    6.00, 7.00, 7.45, 9.00, 10.45, 15.30
15.30, 16.00
Shrirampur 112.2 2.15, 2.45, 5.45, 10.30, 13.00, 13.30, 15.00 16.00,17.30, 18.00 5.30, 7.00, 7.15, 8.00, 9.00, 13.30, 14.45, 15.30, 20.30, 22.00
Sangamner 70.7 3.15, 5.15, 9.15, 11.00, 11.15, 11.45, 12.30, 13.15, 15.30, 18.30, 19.45, 21.30 7.00, 7.30, 7.50, 8.30, 9.00, 10.30, 11.20, 13.30, 15.00, 16.00, 21.45, 
Shirdi 90.2 00.30, 1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 2.30, 2.45, 3.00, 3.15, 4.15, 5.00, 5.30, 6.00, 7.00, 7.15, 7.40, 8.00, 8.35, 8.45, 9.15, 9.45, 10.00, 10.15, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.30, 12.45, 13.00, 13.05,   5.00, 5.30, 5.40, 6.00, 7.00, 7.15, 7.45, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 10.00, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00,15.15, 16.00, 16.30, 18.30, 21.00, 23.00, 23.30 
13.30, 13.45 14.45, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.45, 17.15, 17.45, 18.45, 19.00, 19.15, 20.00, 20.45, 21.15, 21.30, 23.30, 
Kopargaon 110.2 6.15, 10.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,, ,17.00 7.15, 7.30, 9.00, 10.30, 10.45, 12.15, 16.30
Kasara 64.4 4.45, 5.00, 5.45, 6.15, 9.15, 9.30, 9.45,11.00, 11.15, 12.3, 13.00, 13.30, 15.30, 15.45, 17.00, 17.15,   7.10, 9.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.15, 15.15, 15.30, 17.15, 17.45, 18.00, 19.30, 20.00, 20.45 
18.00, 18.15, 18.30
Nagpur 705.3 20 15.45
Amaravati 549.2 5.30, 17.30 5.00, 12.45, 
Ujjain 484.7 5.00, 21.45 17
Indore 428.1 4.00, 9.45, 21.45 17.00, 15.00, 17.00
Akola 450.3 19.3 21.3
Chikhali 418 6.3 8.15
Shegaon 417.6 8 8
Malkapur 349.4 11 13
Pachora 343.4 00.15, 9.30, 14.00 5.30, 7.40
Buldhana 329.3 01.00, 23.30 20
Muktainagar 325.2 8.45, 13.00 7.15, 8.00
Rawer 324.5 5.00, 10.00, 11.00, 22.30 8.15, 8.30, 9.30, 16.30
Khapar 308.5 02.45,  5.3
Bhusawal 285.2 00.15, 06.00, 12.00, 13.30 5.00, 7.30, 8.30, 13.45
Yawal 282.2 11 8.3
Dondaicha 263.9 13.30, 14.00, 16.30 05.30, 7.00, 9.30
Jalgaon 255.2 00.30, 7.00, 9.00, 09.30, 11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.00, 16.30,    5.30, 6.30, 7.00, 7.30, 7.45, 9.00, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00, 18.00    
18.00, 21.30 20.2
Jamner 247.2 6 15.3
Shahada 146.9 01.30, 06.45, 07.45, 11.30, 13.00, 16.30 5.30, 7.00, 9.30, 13.30, 14.45,    
19
Chopda 233.9 00.30, 11.15, 14.00, 17.00 06.30, 7.15, 9.00, 19.30
Shirpur 221.7 02.45, 07.30, 12.15, 13.15 05.15, 7.30, 14.00, 20.00
Shindkheda 205 06.30, 15.00, 16.00 06.15, 08.30, 12.00
Amalner 197.4 02.00, 15.15 7.00, 19.00
Chalisgaon 168.4    
Ambad 298.1 1.30, 14.00 06.15, 18.30
Jalana 266.4 2 21
Sillod 265.6  1.00, 13.30 7.00, 18.45
Paithan 255.7 15.30, 18.15 8
Aurangabad 198.9 00.00, 00.15, 00.30, 06.00, 6.30, 7.30, 8.00, 8.30 9.30,    11.00, 12.30, 14.00, 14.45,    6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 22.00    
15.00, 16.30, 16.45, 17.30,   
18.3019.30, 20.30, 23.00,   
23.30 
Safala 190 6.45, 14.45 10.30,13.00,
Dahanu 156.5 07.00, 09.00,13.30, 14.30 5.30, 6.00, 14.00 15,30
Palghar 154.3 9.15, 12.15, 12,45, 14.00, 15,00 5.30, 6,.30, 6.15, 8.00, 9.00    
13
Wasai 190.2 9.30, 10
Tarapur 167 8 12
Boisar   11 12.45
Wada 120.4 16.3 7.3
Khodala 82.2 17 7
Mokhada 62.2 18.3 6.15
Palitana 699.5 12.15 19
Patan 663 18 14
Chansma 584 17 17
Ahamadabad 524 2.00, 16.00, 19.15, 20.30 20.3
Badoda 389.1 9.45, 20.45, 22.30 7.00, 15.45, 18.00
Surat 281.1 00.00, 10.30, 13.15, 14.00     6.30, 7.30, 8.30,16.45,18.00
20
Waghai 165.3 12.3 7
Neharunagar   19.15 15
Himmatnagar   21.15  
Wapi 189.3 8.00, 13.30, 16.30 13.30, 08.15, 07.00
Balasad 158.9 05.45, 12.30, 14.00, 15.30     06.30, 07.30, 10.15, 12.00. 15.15
18.3
Kalwan/Nanduri 72.9 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.15, 15.30, 15.45, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.30, 18.00, 18.15, 18.30, 19.15, 19.30, 20.15, 20.30, 21.30, 22.45 6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.15, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.15, 13.00, 13.15, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30City Name Time
Ahmednagar 7:15, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:45, 17:15, 17:45, 18:00, 18: 30,19:00
Alibhag 7:30
Aurangabad 06:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00,15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00
Baramati 6:45
Beed 8:45
Bhusawal 06:00, 10:30
Dhule 9:15, 09:30, 09:45, 10:30, 13:00, 14:00, 16:00, 18:15, 20:45
Sholapur 6:30, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 19:30, 20:15, 20:30
Thane 09:00, 13:00, 16:15, 17:15, 18:15, 23:00
Manmad 09:15, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:15, 17:30
Sangli 6:45, 19:15
Pandharpur 07:00, 09:00
Usmanabad 10:00, 11:30
Satara 9:15
Miraj 10:15
Ahmedabad 12:00, 16:00, 20:30
Ratnagiri 16:30
Akola 19:30
Jalgaon 00:30, 07:00, 09:00, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:45, 16:00, 18:00
Amaravati 05:30, 17:30
Shahada 01:30, 06:45, 07:45, 11:30, 13:30, 16:15
Surat 00:00, 10:30, 13:15, 14:00, 19:30
Shegaon 8:00
Tuljapur 8:00
Balsad  05:45, 12:30, 15:30
Mahabaleshwar 5:45
Latur 9:30
Parner  14:30, 16:00
Belgam 18:00
Kolhapur 20:00
Nagpur  20:30

More infoMaharashtra State Road Transport Corporation